enduro hardtail orange

enduro hardtail [colour: red/ orange]